Aranže & orchestrace

Aranže

Počáteční práce

U aranží pro jakékoliv složení si nejdříve dělám malé skicy (jsou dobré pro orientaci a mnohdy jejich zapsání je i o něco rychlejší než zadávání not do programu). Tužka a notový papír jsou nedílnou součástí mých nástrojů v hudební práci.

Kuličky nebo nudličky?

Jakmile je aranže naskicována, přichází na řadu digitalizační proces. K tomuto účelu využívám dvě možnosti – zavisí na budgetu. Buď skicu upravuji a rovnou sázím do not (kuličky) k budoucímu nahrávání, anebo nahrávám jako MIDI (nudličky) k dalšímu požití (jsou využity virtuální nástroje).

Zvuky samplů nejsou všechno

V tomto procesu se hodně spoléhám na uši a na představivost. Jakmile je dílo převedeno do notového zápisu, je mnohdy obtížné, aby demo z programu znělo realisticky. Proto se nespoléhám na zvuk z banek, ale používám představivost k dotvoření celkového obrazu. Letité praxe v orchestrech a kapelách jsou nedílnou součástí dobrého aranžéra.

Příprava notového materiálu

K přípravě notového materiálu využívám programy Sibelius a Dorico. V Sibeliu mohu mnoho věcí vytvořit ručně a o něco rychleji než v Doricu, Dorico má naproti tomu vynikajicí sazečský algoritmus, který velice usnadňuje práci s party a kondenzovanou partiturou.

Detailní popis přípravy notového materiálu
si můžete přečíst zde

Jen pro vaše uši

Aranž je nyní hotová a předána v elektronické formě emailem – mp3, pdf partitura, pdf party (taktéž zdrojové soubory), a pokud je to vyžadováno, tak i ve fyzické – tisk partitury a partů. Pro ještě lepší výsledek nabízím možnost dirigování na nahrávací frekvenci, jelikož dílo dokonale znám, a jsou-li nutné úpravy, mohu je prokonzultovat přímo na místě k co největší spokojenosti zadavatele.

Orchestrace

Skladatel & orchestrátor

V rámci orchestrace platí postup podobně jako u aranže. Je však důležité doplnit, že orchestrace k filmům je delikátní záležitost a vyžaduje dobré nastavení a podmínky. Pokud je skladatel zaneprázdněn vymýšlením, přichází na scénu orchestrátor, aby pomohl skladateli napsanou hudbu kvalitně rozepsat. Filmová hudba obvykle má vícero minut než aranže, tudíž je časově náročnější s ní pracovat, a proto se domlouvá na podmínkách individuálně.

MIDI & DAW

Pro mnohé skladatele je představa v dnešní době komponovat hudbu na papír dosti hrozivá. Obvykle se produkce snaží snižovat budget a zárověň čas na dodání. Tím se velice omezují možnosti skladatele v rámci rychlosti a kvality napsané hudby. Z těchto důvodů a důvodů i zvukových se skladatel nevyhýbá vytvářet hudbu přímo v DAW (digital audio workstation) programu, jako Cubase, Logic, Pro Tools, nebo Ableton. Mnohdy již neztrácí čas notičkami a nahrává své nápady přímo do digitální podoby. Jakmile se tak stane, je na mne, abych složenou hudbu správně pochopil a převedl velice omezená MIDI data do not.

„MIDI Cleaning“

Díky dostatečně kvalitním nástrojům lze z MIDI formátu převést data do notové podoby. Jsou zde velké limity a někdy (obvzláště při nahrávání MIDI mimo „mřížku“) je prozíravější a rychlejší nahrát nebo nasázet data do not ručně. Této práci se říká tzv. „MIDI Cleaning“, je nedílnou součástí dnešní zahraniční filmové produkce a mnohá studia (Joann Kane Music Service) mají dokonale nastavené schéma práce pro skladatele a orchestrátory.

Práce na partituře

Nyní přichází čas pro opravdovou orchestraci. Pokud je skladatel dost šikovný, vytvoří přesný ob(d)raz svých myšlenek do digitální nebo psané podoby a detailně nastíní, co v partituře chce mít. Tak jako John Williams, Alan Silvestri, Jerry Goldsmith nebo James Horner vytváří dílo do přesné skicy nebo „particella“ (redukovaná partitura), kterou nyní orchestrátor rozepíše dle zadaných požadavků. V současnosti, díky DAW programům, je jednoduché celou partituru rozepsat digitálně rovnou. Orchestrátor tak pracuje s již připraveným materiálem, musí však doplnit všechny informace jako dynamika, technika, frázování a dálší.

Po doplnění všech potřebných informací se dle pokynů produkce a skladatele dopisují „zanášky“ (cue). Jsou důležité pro orientaci v partu, pokud je delší pauza pro hráče, a také se píší kvůli nahrazení nebo zdvojování nástrojů.