Oprava registrů Sibelius Sounds 6

Tutoriál

Již jsem se několikrát setkal s chybou, která nastane při vložení Sibelius Sounds 6 Esentials do Sibelia 6 či 7 verze. je to zapříčiněno tím, že jste omylem, či úmyslně přesunuli složku s nainstalovanými zvuky jinam v počítači. Pokud se toto stane a vám se nezobrazí či nenačtou žádné zvuky, nezoufejte. Pro prostředí Windows je možno zapsat do registrů jinou hodnotu. Proto v tomto minitutoriálu si můžete stáhnout soubor, který tuto opravu poskytne. Stačí pouze otevřít .reg soubor v textovém editoru a upravit cestu, kde chcete mít nainstalované zvuky Sibelius Sounds.

Ke stáhnutí